ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับลงทะเบียนเข้าอบรม สัมมนา ออนไลน์


รายละเอียด

การประชุม A Special Symposium on "Resent Advances in Viral Immunology" วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. (รับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ท่าน)

2016-11-03

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ (Real-time PCR) วันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.30 Why real-time PCR? 10.30-10.45 Real-time PCR Technology, Basic 10.45-11.15 Real-time PCR Technology, Applications 11.15-12.00 Applied Biosystemâ QuanStudioä6 Real-Time PCR System 12.00-13.00 -Lunch- 13.00-15.30 Workshop I: Gene detection on Real-Time PCR machine วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 09.30-12.00 Workshop II Gene Expression (relative quantification using DCT method) โดยวิทยากรจาก คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และบริษัท ยีนพลัส จำกัด รับผู้เข้าร่วมอบรม ภาคบรรยาย จำนวน 50 ท่าน ภาคปฏิบัติการ จำนวน 20 ท่าน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณฐปนรรฆ์ คมวัชระ โทรภายใน 63253 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4336-3253

2016-06-02


เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์