ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
465 การอ่าน

ระหว่างวันที่ 1- 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือกับ Professor Rong Xiang แห่งคณะแพทยศาสตร์ Nankai University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์จีน - ไทย ด้านวัคซีน

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์