ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
308 การอ่าน

คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ เนื่องในโอกาศที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์